JEOTERMAL ENERJİ


Jeotermal enerji, yerkabuğunun çeşitli derinliklerinde birikmiş ısının oluşturduğu, sıcaklığı sürekli 20 dereceden fazla olan ve çevresindeki normal yeraltı ve yerüstü sularına oranla daha fazla erimiş mineral, çeşitli tuzlar ve gazlar içerebilen sıcak su ve buhar olarak tanımlanabilir.

JEOTERMAL ENERJİNİN FAYDALARI

Çok amaçlı ısıtma uygulamaları için idealdir

Konutlarda, tarımsal ve endüstriyel amaçlı seralarda, turizm işletmelerinde, sanayide, balıkçılıkta kullanılabilir.

Kolay ve hızlı devreye alınabilir

Yatırım ve işletmeye alınış süresi 6 – 12 ay gibi kısadır ve tesisat ömrü çok uzundur.

Hazır enerjidir

Herhangi bir kimyasal ve fiziksel tepkimeye, değişime ihtiyaç duymadan doğrudan kullanılabilir.

Trafik yükünü azaltır

Jeotermal ısıtma, evlere fuel oil, mazot, kömür, odun atıklarının taşınmasını ortadan kaldıracağı için şehir içerisindeki trafiğin yükünü azaltır.

Tükenmeyen enerji kaynağıdır

Yağmur, kar, deniz ve magma sularının yeraltındaki gözenekli ve çatlaklı kayaç kütlelerini besleyerek oluşturdukları jeotermal rezervleri, yeraltı ve reenjeksiyon koşulları devam ettiği müddetçe yenilenebilir ve sürdürülebilir özelliklerini korurlar.

Minimum alan ihtiyacı vardır

Hidroelektrik santralleri, güneş enerji santralleri gibi çok fazla geniş alanlara ihtiyacı yoktur. 30-40 m2 lik alanlarda bile sondaj yapılması mümkündür.

Ekonomik kazançlıdır

Fosil ve diğer alternatif enerji kaynaklarına göre çok daha ucuzdur. Diğer enerji kaynakları tükenebilir özellikte olup, maliyetleri oldukça yüksek ve piyasa koşullarına bağlı iken jeotermal enerji bunlardan bağımsız ve düşük maliyetlidir. Verimliliği %95’in üzerindedir.

Isı enerjisi tasarrufu sağlar

Jeotermal enerji kullanımı sayesinde yerli-milli enerji üretimi artmakta ve enerji ihtiyacı kapatılabilmektedir. Türkiye’de, jeotermal ısıtma sayesinde doğrudan ve dolaylı elektrik enerjisi ve ısı enerjisi tasarrufu sağlanmaktadır.

Minumum elektrik tüketimi sağlar

Türkiye’de, jeotermal ısıtma sayesinde doğrudan ve dolaylı elektrik enerjisi ve ısı enerjisi tasarrufu sağlanmaktadır.
Jeotermal enerji kullanıcılara ihtiyaç duyduğu ısı enerjisini temin ederken, konforlu ve ekonomik ısınma sağlanmasının yanı sıra, sistemi de minimum elektrik tüketimi ile çalıştırabilmektir.

Uluslararası problemlere neden olmaz

Yıllık fiyat artışı TÜFE ile sınırlıdır. (Petrol ve döviz fiyatlarındaki artıştan etkilenmez) Jeotermal enerji konutların değerine değer katar. Petrol gibi uluslararası politika malzemesi yapılamaz. Jeotermal enerji yerel ve lokal bir enerji olduğundan, ithali-ihracı ve uluslararası bir fiyatı olmadığı için savaşlara ve uluslararası problemlere neden olmaz.